Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Baaklini, N.

Baaklini, N. 1977-78 Scholar

Born 1951 Choueir, Lebanon. Ph.D. 1976 Beirut.
Address: Dahr el Chir Science Center, Dhour el Choueir, Lebanon.