Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Foireann agus Scoláirí

Ollamh Sinsearacha Liam Breatnach (Stiúrthóir)
Ollamh Barry Lewis
Ollúna Cúnta
Aoibheann Nic Dhonnchadha
Michelle O Riordan (Publications Officer)
Ollamh emeritus Pádraig A. Breatnach
Fergus Kelly
Máirtín Ó Murchú
Leabhareolaí Alexandre Guilarte
Canúneolaí Brian Ó Curnáin
Comhaltaí Uí Aimhirgín Gordon Ó Riain
Scoláirí Dr Mícheál Hoyne
Síle Ní Mhurchú
Silva Nurmio
Marie-Luise Theuerkauf
Sarah Waidler
Riarthóir Scoile Eibhlín Nic Dhonncha
Leabharlannaí Cúnta Margaret Irons
Cúntóir Leabharlainne Órla Ní Chanainn
Riarthóir Digiteach ISOS Anne Marie O’Brien
Ogham in 3D Principal Investigator Nora White
Comhairleoir Teicniúil Stephen McCullagh
Riarthóir Gréasáin Andrew McCarthy