Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Dr Clodagh Downey

guthán: +353 1 6140161
postas leictreonach: clodagh@celt.dias.ie

Taighde

Teanga agus litríocht na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, filíocht na Meán-Ghaeilge. Ag obair faoi láthair ar eagrán agus staidéar ar gach ar chum Cúán úa Lothcháin.

Foilseacháin

Altanna

Intertextuality in Echtra mac nEchdach Mugmedóin’, i J. Carey, M. Herbert & K. Murray (eag.) Cín Chille Cúile: Texts, Saints and Places, Essays in honour of Professor Pádraig Ó Riain (Aberystwyth, 2004) 77–104.

‘The ‘sovereignty goddess’ in early Irish literature’, Kelten 23 (Stichting A.G. van Hamel, Lúnasa 2004). (Foilsithe faoin teideal ‘De soevereiniteitsgodin in vroege Ierse literatuur’, aistrithe ag Esther Le Mair.)

Medieval literature about Conall Corc’, Journal of the Cork Historical and Archaeological Society 110 (2005) 21–32.

Women, the world and three wise men: power and authority in tales relating to Niall Noígiallach and Lugaid mac Con’, i Dan M. Wiley (eag.) Essays on the Early Irish King-tales (Baile Átha Cliath, 2008) 127–47.

The life and work of Cúán ua Lothcháin’, Ríocht na Midhe 19 (2008) 55–78.

Purple Reign: The naming of Conall Corc’, i Katja Ritari agus Alexandra Bergholm (eag.) Approaches to Religion and Mythology in Celtic Studies (Newcastle, 2008) 27–53.

Trí croind Éirenn oiregdha: a medieval poem on three famous trees of Ireland’, Éigse 36 (2008) 1–34.

Dindshenchas and the Tech Midchúarta’, Ériu 60 (2010) 1–35

Léirmheasanna

‘Review: Fled Bricrenn: Reassessments. Edited by Pádraig Ó Riain. Irish Texts Society, Subsidiary Series 10, Dublin 2000’, Béascna, Journal of Folklore and Ethnology 1 (Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 2002) 126–9.

‘Reviews: Lebor Gabála Érenn: Textual History and Pseudohistory. Edited by John Carey. Irish Texts Society Subsidiary Series 20, London 2009, and Lebor Gabála Érenn: The Book of the Taking of Ireland. Part VI: Index of Names. Compiled by Pádraig Ó Riain. Irish Texts Society 63, London 2009’, Béaloideas 78 (2010) 239–48.