DIAS Headquarters, 10 Burlington Road - D04C932 contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

An tOllamh Barry Lewis

 

Ainm: Barry James Lewis

Teiteal: Professor

Uimhir ghutháin: +353 1 6140100 folíne 177

Rphost: barrylewis@celt.dias.ie

Seoladh: School of Celtic Studies, 10 Burlington Road

Nascanna: http://dias.academia.edu/BarryLewis

 

 

 

 

Suimeanna taighde: an Bhreatnais agus a litríocht sa Mheánaois; an Ghaeilge agus litríocht na Gaeilge sa Mheánaois; cultúr téacsúil agus coincheapa liteartha sa Mheánaois; an naomhsheanchas agus cultas na naomh.

 

Beathaisnéis

Rinne Barry Lewis staidéar i Roinn na Nuatheangacha agus na dTeangacha Meánaoiseacha in Ollscoil Cambridge agus ansin bhain sé amach céim MPhil i Roinn an tSeanbhéarla, na Lochlannaise agus na Ceiltise san áit chéanna in 1998–9. Ó 1999 suas go dtí 2004 bhí sé ina mhac léinn i Roinn na Breatnaise, Ollscoil na Breataine Bige, Aberystwyth. Sa bhliain 2001 ceapadh é ina Chomhalta Taighde sa Lárionad Ard-léinn Bhreatnaigh agus Cheiltigh (Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies) in Aberystwyth, lárionad taighde ar bhall d’Ollscoil na Breataine Bige é. Nuair a bhí sé ansin d’oibrigh sé mar bhall de thrí thionscadal éagsúla: ‘Beirdd yr Uchelwyr’ (Filí na nUaisle), ‘Guto’r Glyn’ agus ‘Cultas na Naomh sa Bhreatain Bheag: Foinsí Breatnaise as an Meánaois agus a dTeacht Síos Chugainn’. Tá sé anseo i Scoil an Léinn Cheiltigh ó mhí na Samhna 2014.

 

Rogha foilseachán

‘The Saints in Narratives of Conversion from the Brittonic-speaking Regions’, le foilsiú in Máire Ní Mhaonaigh agus Roy Flechner (eag.), Converting the Isles, iml. 1 (Turnhout, 2016).

Medieval Welsh Poems to Saints and Shrines, Medieval and Modern Welsh Series (Dublin, 2015).

‘St Mechyll of Anglesey, St Maughold of Man and St Malo of Brittany’, Studia Celtica Fennica, XI (2014). http://ojs.tsv.fi/index.php/scf/article/view/45322

‘Poetry and Patronage in Late Medieval Wales: The Case of William Herbert of Raglan (d. 1469)’, Monmouthshire Antiquary, 30 (2014), 15–30.

‘Les archives de la poésie galloise révelées : identité galloise et/contre identité anglaise durant la guerre de Cent ans’, in Anne Hellegouarc’h-Bryce agusHeather Williams (eag.), Regards croisés sur la Bretagne et le pays de Galles/Cross-Cultural Essays on Wales and Brittany (Brest and Aberystwyth, 2013), 225–49.

‘Bardd yn y Tirlun: Cymru a’i Rhanbarthau drwy Lygaid Guto’r Glyn’, in Dylan Foster Evans, Barry J. Lewis agus Ann Parry Owen (eag.), Gwalch Cywyddau Gwŷr: Essays on Guto’r Glyn and Fifteenth-century Wales (Aberystwyth, 2013), 149–76.

www.gutorglyn.net, dánta 1, 2, 4, 15–36, 120, 125. Foilsithe i 2012.

Gwaith Gruffudd Gryg (Aberystwyth, 2011) (le Eurig Salisbury).

‘Late Medieval Welsh Praise Poetry and Nationality: The Military Career of Guto’r Glyn Revisited’, Studia Celtica, XLV (2011), 111–30.

The Battle of Edgecote or Banbury (1469) Through the Eyes of Contemporary Welsh Poets’, Journal of Medieval Military History, IX (2011), 97–117.

Gwaith Madog Benfras ac Eraill o Feirdd y Bedwaredd Ganrif ar Ddeg (Aberystwyth, 2007).

‘Genre a Dieithrwch yn y Cynfeirdd: Achos “Claf Abercuawg”’, Llenyddiaeth mewn Theori, 2 (2007), 1–33.

Welsh Poetry and English Pilgrimage: Gruffudd ap Maredudd and the Rood of Chester (Aberystwyth, 2005).

Gwaith Gruffudd ap Maredudd ap Dafydd, i: Canu i Deulu Penmynydd (Aberystwyth, 2003), agus ii: Canu Crefyddol (Aberystwyth, 2005).