Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Call for papers: Tionól 2015

This year’s Tionól will take place at the School of Celtic Studies, 10 Burlington Road, Dublin 4, on 20 and 21 November. Papers will relate to any aspect of Celtic Studies, and will be 30 minutes in duration. We would be grateful to anyone who intends offering a paper for this Tionól if they would submit details of the following:

  • proposed title of paper
  • abstract of paper (in writing or as an e-mail attachment)
  • notice of any lecturing aids that may be required

The programme for the Tionól will be finalised in the autumn, and will then be circulated, and will appear on this site. The deadline for submission of papers is Friday 21st August. Submissions should be marked for attention of Tionól, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 10 Burlington Rd., Dublin 4, or emailed to tionol@celt.dias.ie.

 

Beidh Tionól na bliana seo ar siúl ar an 20ú agus 21ú Samhain. Léifear páipéir a bhaineann le gné ar bith den Léann Ceilteach, agus a mhairfidh leathuair an chloig. Daoine a mbeadh ar intinn acu páipéar a léamh sa Tionól seo, bheimís buíoch díobh ach an t-eolas seo a lua linn:

  • teideal an pháipéir
  • achoimre an pháipéir (i scríbhinn, nó mar iatán ríomhphostais)
  • áiseanna a bheadh ag teastáil

Socrófar clár an Tionóil sa bhfómhar, cuirfear in úil ansin do chách é, agus foilseofar ar shuíomh idirlín na Scoile é. Dé hAoine 21ú Lúnasa, an sprioc. Moltar iarratais a chur ar aghaidh go dtí Tionól, Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 10 Bóthar Burlington, Baile Átha Cliath 4, nó tríd an ríomhphost go dtí tionol@celt.dias.ie.