Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Anders Ahlqvist (1945-2018)

Is oth linn a chur in iúl gur cailleadh gan choinne an tOllamh Anders Ahlqvist, Cathaoirleach Bhord Rialúcháin Scoil an Léinn Cheiltigh inné.

Comhbhrón ó chroí uainn dá bhean, dá mhac agus dá mhuintir.

We regret to announce the unexpected death yesterday (23 August 2018) of Professor Anders Ahlqvist, Chairman of the Governing Board of the School of Celtic Studies.

Our heartfelt sympathy is extended to his wife, his son and his wider family.