Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Library – Contact

Contact Email the Library Find us on Facebook

Library – Contact (2)

Contact Email the Library Find us on Facebook

Leabharlann – Teangmháil

Teangmháil library@celt.dias.ie Follow @SCSLibrary Visit us on facebook

Library bck (2)

Library The library of the School of Celtic Studies aims to provide the best facilities and materials for the purpose of advanced research in the area of Celtic Studies. The library is a private research facility. If you… Read More

Leabharlann

Is é atá mar príomhchuspóir ag Leabharlann Scoil an Léinn Cheiltigh na háiseanna agus na córacha is fearr is féidir a chur ar fáil ar mhaithe le taighde d’ardcháilíocht sa Léann Ceilteach. Library brochure (PDF) An Bailiúchán Clúdaíonn… Read More