DIAS Headquarters, 10 Burlington Road - D04C932 contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Dr Brian Ó Curnáin

Name: Brian Ó Curnáin

Title: Dialectologist

E-Mail: bcurnain@celt.dias.ie

Phone: +353 1 6140100 ext. 172

Address: School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 10 Burlington Road, Dublin 4, Ireland

Research Interests: Dialectology, sociolinguistics, linguistics, bilingualism, documentation and language-repository of Irish,  especially Connacht Irish and the Galway Gaeltacht; as well as the other Celtic languages.
Biographical Sketch:
I am from Dublin and learnt my Irish from natives of Maínis and Carna in County Galway. I received three degrees in the Departments of Modern Irish, Old Irish and Welsh in University College Dublin: BA (1987), MA in Celtic Studies (1989) and PhD (1997) on the Irish of Iorras Aithneach. I got an MSc in Phonetics (1990) in the University of Edinburgh. I have been employed since 1994 in the School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies.

Selected Publications:
Link for all publications

‘Cróineolaíocht na Gaeilge Iarthraidisiúnta i gConamara, 1950–2004’, Éigse 39, 1–43. (2016)

Péterváry, T., Ó Curnáin, B., Ó Giollagáin, C. agus Sheahan, J. Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach: An sealbhú teanga i measc ghlúin óg na Gaeltachta. Analysis of Bilingual Competence: Language acquisition among young people in the Gaeltacht.  Baile Átha Cliath: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. (2014) http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/iniuchadh-ar-an-gcumas-datheangach.pdf

‘An Dán Díreach, Carnach, Meánach’ in Ilteangach, Ilseiftiúil, Mac Amhlaigh, L. agus Ó Curnáin, B. (eag.í). Ilteangach, Ilseiftiúil: Féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams, A festschrift in honour of Nicholas Williams, Arlen House. 328–95. (2012)

Lenoach, C., Ó Giollagáin, C. agus Ó Curnáin, B. (eag.í) An Chonair Chaoch: an Mionteangachas sa Dátheangachas, Leabhar Breac, Indreabhán. (2012)

The Irish of Iorras Aithneach, County Galway. Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath. (2007). Volume I, Volume II, Volume III, Volume IV

Online Resources and Recordings:

https://dias.ie/The_Irish_of_Iorras_Aithneach