Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Dr Brian Ó Curnáin — Publications

Books
The Irish of Iorras Aithneach, County Galway Dublin Institute for Advanced Studies. (2007): Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4.

Mac Amhlaigh, L. and Ó Curnáin, B. (ed.s) (2012) Ilteangach, Ilseiftiúil: Féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams, A festschrift in honour of Nicholas Williams, Galway: Arlen House. 328–95. (2012)

Lenoach, C., Ó Giollagáin, C. agus Ó Curnáin, B. (eag.í) An Chonair Chaoch: an Mionteangachas sa Dátheangachas, Leabhar Breac, Indreabhán. (2012)

Péterváry, T.; Ó Curnáin, B.; Ó Giollagáin, C.; and Sheahan, J. (2014) Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach; An Sealbhú teanga i measc ghlúin óg na Gaeltachta. Analysis of Bilingual Competence; Language acquisition among young people in the Gaeltacht. Dublin: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta. http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/iniuchadh-ar-an-gcumas-datheangach.pdf

Articles
‘Draíocht Uimhreacha: Anailís shóinseálach ar dheilbhíocht iolra an ainmfhocail i gcanúint Iorras Aithneach’, Ériu 48 (1997) 161-204

‘Deirí nua iolra in Iarthar Chonamara: -u:i: agus -əwi:: hipitéis aicmeach’. In Brian Ó Catháin agus Ruairí Ó hUiginn (eag.í). Béalra: aistí ar theangeolaíocht na Gaeilge. Maigh Nuad, 2001, 161-180.

‘An Dán Díreach, Carnach, Meánach’ in Ilteangach, Ilseiftiúil: Féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams, A festschrift in honour of Nicholas Williams, Mac Amhlaigh, L. and Ó Curnáin B. (ed.s). (2012) 328-395.

‘An Ghaeilge Iarthraidisiúnta agus an Phragmataic Chódmheasctha Thiar agus Theas’ in An Chonair Chaoch: an Mionteangachas sa Dátheangachas, Lenoach, C., et al. (2012) 284-364.

Ó Giollagáin, C., Ó Curnáin, B. and Lenoach, C. ‘Réamhrá’ in An Chonair Chaoch: an Mionteangachas sa Dátheangachas, Lenoach, C., et al. (2012) 3-17.

‘An Chanúineolaíocht’ in An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc Ó hIfearnáin, T. and Ní Neachtain, M. (ed.s) (2011) Dublin: Cois Life. 83-109.

Ó Giollagáin, C. and Ó Curnáin, B. (2011) ‘Gaeltacht in Danger of Being Silenced’, Irish Examiner, 5 August.

Ó Giollagáin, C. and Ó Curnáin, B. (2010) ‘Dhá Thrá an Dátheangachais agus “Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge 2010–2030”’ Feasta (February). 23–24.

Ó Giollagáin, C. and Ó Curnáin, B. (2009) ‘Drastic Measures Needed to Save Native Irish’, Irish Times, 29 December.
http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2009/1229/1224261353885.html

‘Mionteangú na Gaeilge’ in Ó Catháin, B. (ed.) (2009) Sochtheangeolaiocht na Gaeilge, Léachtaí Cholm Cille 39, 90-153. Má Nuad: An Sagart.

‘Cróineolaíocht na Gaeilge Iarthraidisiúnta i gConamara, 1950–2004’, Éigse 39, 1–43. (2016)

Reviews
Element Interactions in Phonology – A study in Connemara Irish. Anna Bloch-Rozmej (1998). Lublin: Catholic University of Lublin. In Zeitschrift für Celtische Philologie (2001) 52: 312-6.

A Dictionary of Ulster Place-Names. Patrick McKay (1999). The Institute of Irish Studies, The Queen’s University of Belfast. Belfast. In Éigse (2000) 32: 166-9.

‘Observations on a recent edition of recorded speech from Conamara’. In Éigse (1999) 31: 135-58. (Airneán. Eine Sammlung von Texten aus Carna, Co. na GaillimheHerausgegeben und kommentiert von Hans Hartmann, Tomás de BhaldraitheundRuairí Ó hUiginn. Band I Einleitung und Texte (i-ix, 1-482). Band II Kommentar (1-331).)

‘Tomás Bairéad; Rogha Scéalta: Aingeal Ní Chualáin a chuir in eagar. Cló Iar-Chonnacht. 2010. 233 lch; á léirmheas ag Brian Ó Curnáin’, Feasta (November, 2013), 17-18.
http://issuu.com/cnag/docs/feasta__samhain_2013/17

Sound recordings and transcriptions
Iorras Aithneach, Co. Galway