Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Professor Malachy McKenna

phone: +353-1-6140176 e-mail: mmckenna@celt.dias.ie Research Interests Dialectology (synchronic and diachronic) Publications Books A handbook of modern spoken Breton (Tübingen 1988) (ed.) Roparz Hemon: kouioù & hengoun lennegel ar Brezhoneg. Cuimhní cinn agus stair liteartha na Briotáinise (Dublin 1996)… Read More

An tOllamh Malachy McKenna

guthán: +353-1-6140176 postas leictreonach: mmckenna@celt.dias.ie Taighde Canúineolaíocht (sioncrónach agus diacrónach) Foilseacháin Leabhair A handbook of modern spoken Breton (Tübingen 1988) (ed.) Roparz Hemon: kouioù & hengoun lennegel ar Brezhoneg. Cuimhní cinn agus stair liteartha na Briotáinise (Dublin 1996)… Read More

Cúlra

Sa mbliain 1940 is ea a bunaíodh Scoil an Léinn Cheiltigh. San Acht um Institiúid Ard-Leighinn na bliana sin fógraíodh an bonn a bheadh faoi dhá scoil na hInstitiúide: Scoil an Léinn Cheiltigh agus Scoil na Fisice Teoraicí…. Read More

Foireann agus Scoláirí

Ollamh Sinsearacha Liam Breatnach (Stiúrthóir) Ollamh Barry Lewis Ollúna Cúnta Aoibheann Nic Dhonnchadha Michelle O Riordan (Publications Officer) Ollamh emeritus Pádraig A. Breatnach Fergus KellyMáirtín Ó Murchú Leabhareolaí Alexandre Guilarte Canúneolaí Brian Ó Curnáin Comhaltaí Uí Aimhirgín Gordon… Read More