Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Boird Rialúcháin na gcomhscoileanna – 1 Aibreán 2015 go dtí 31 Márta 2020

   Bord Rialúcháin Scoil an Léinn Cheiltigh Cathaoirleach Anders Ahlqvist (go 23/8/18) Baill Ceaptha Máire Ní Mhaonaigh Uáitéar Mac Gearailt Robin Chapman Stacey David Stifter Marged Haycock Ollúna Sinsearacha (ex-officio) Liam Breatnach Ruairí Ó hUiginn (12 Meán Fómhair… Read More

Comhairle na hInstitiúide – 1 Iúil 2015 go dtí 30 Meitheamh 2020

Cathaoirleach V. Cunnane, Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh  Baill Ex-Officio A. Deeks, Uachtarán Coláiste na hOllscoile Bhaile Átha Cliath P. Prendergast, Propast Coláiste na Tríonóide M. Kennedy, Uachtarán Acadamh Ríoga na hÉireann Baill ceaptha ag Boird Rialúcháin na gcomhscoileanna M…. Read More

Tuairisceáin Íoc Pras

2018: 1 Eanáir 2018 go 31 Márta 2018 1 Aibreán 2018 go 30 Meitheamh 2018 1 Iúil 2018 go 30 Meán Fómhair 2018 2017: 1 Eanáir 2017 go 31 Márta 2017 1 Aibreán 2017 go 30 Meitheamh 2017 1… Read More

Registration Email Problem

Your email and confirmation email are different. Please try again

Registration Problem

There was a problem during the registration. Please try again

Registration Thanks

Thank you for your registration. You should receive a confirmation e-mail. If you don’t receive an e-mail, please contact us.  

Registration: Genre in Medieval Literature

Welcome to the registration page for Genre in Medieval Literature Please provide the following details in order for us to proceed with your registration: Your Email: Confirm Email: First Name: Last Name: Job Title: Company/Organisation: Address: Phone Fee:… Read More

Current Governing Boards of the Constituent Schools

1 April 2015 to 31 March 2020 School of Celtic Studies Chairman:Professor Anders Ahlqvist Appointed Members:Professor Máire Ní Mhaonaigh Dr Uáitéar Mac Gearailt Professor Robin Chapman Stacey Professor David StifterProfessor Marged Haycock Senior Professors (ex-officio):Professor Liam Breatnach (Director)… Read More

Council of DIAS

Chairman V. Cunnane, Institute of Technology, Sligo Ex-Officio Members A. Deeks, President University College Dublin P. Prendergast, Provost Trinity College DublinM. Daly, President Royal Irish Academy Members appointed by the Governing Boards of Constituent Schools G. Wrixon, Immediate… Read More