Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

An tOllamh Barry J. Lewis

guthán: +353-1-6140177
postas leictreonach: barrylewis@celt.dias.ie

Fúm féin

Rinne mé staidéar i Roinn na Nuatheangacha agus na dTeangacha Meánaoiseacha in Ollscoil Cambridge agus ansin fuair mé MPhil i Roinn an tSeanbhéarla, na Lochlannaise agus na Ceiltise san áit chéanna in 1998–9. Ó 1999 suas go dtí 2004 bhí mé i mo mhac léinn i Roinn na Breatnaise, Ollscoil na Breataine Bige, Aberystwyth. Sa bhliain 2001 ceapadh mé i mo Chomhalta Taighde sa Lárionad Ard-léinn Bhreatnaigh agus Cheiltigh (Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies) in Aberystwyth, lárionad taighde ar bhall d’Ollscoil na Breataine Bige é. Nuair a bhí me ansin d’oibrigh mé mar bhall de thrí thionscadal éagsúla: ‘Beirdd yr Uchelwyr’ (Filí na nUaisle), ‘Guto’r Glyn’ agus ‘Cultas na Naomh sa Bhreatain Bheag: Foinsí Breatnaise as an Meánaois agus a dTeacht Síos Chugainn’. Tá mé anseo i Scoil an Léinn Cheiltigh ó mhí na Samhna 2014.

Mo chuid taighde

Gach gné de theanga agus litríocht na Breatnaise sa Mheánaois; lámhscríbhinní agus cultúr téacsúil; an modh a gcuirtear téacsanna Meánbhreatnaise in eagar; léargais na Meánaoise ar an litríocht; conas is féidir le staraithe an lae inniu úsaid a bhaint as téacsanna liteartha meánaoiseacha; an naomhsheanchas agus cultas na naomh; teanga agus litríocht na Gaeilge sa Mheánaois. Faoi láthair táim ag cur in eagar téacs darb ainm Bonedd y Saint, an cnuasach ghinealaigh na naomh is tábhachtaí dár tháinig síos chugainn ón mBreatain Bheag mheánaoiseach, agus táim freisin ag déanamh staidéir faoi Chybi Naofa, ar patrún Holyhead é, faoina chuid beathaí agus faoina chultas.

Foilseacháin

Eagrán criticiúil leictreonach
www.gutorglyn.net, poems 1, 2, 4, 15–36, 120, 125. Foilsíodh in 2012.

Eagráin chriticiúla: leabhair
Gwaith Gruffudd Gryg, Cyfres Beirdd yr Uchelwyr (Aberystwyth, 2011) (le hEurig Salisbury).

Gwaith Madog Benfras ac Eraill o Feirdd y Bedwaredd Ganrif ar Ddeg, Cyfres Beirdd yr Uchelwyr(Aberystwyth, 2007).

Gwaith Gruffudd ap Maredudd, ii: Canu Crefyddol, Cyfres Beirdd yr Uchelwyr (Aberystwyth, 2005).

Gwaith Gruffudd ap Maredudd ap Dafydd, i: Canu i Deulu Penmynydd, Cyfres Beirdd yr Uchelwyr (Aberystwyth, 2003).

Cnuasach alt in eagar agam
Gwalch Cywyddau Gwŷr: Essays on Guto’r Glyn and Fifteenth-century Wales (Aberystwyth, 2013) (le Dylan Foster Evans agus Ann Parry Owen).

Páipéir taighde
‘Gwaith Natur a Edmygaf’: Afonydd, Llynnoedd a Ffynhonnau yn Llenyddiaeth Cymru yn yr Oesoedd Canol, Sir Thomas Parry-Williams Memorial Lecture 2007 (Aberystwyth, 2008).

Welsh Poetry and English Pilgrimage: Gruffudd ap Maredudd and the Rood of Chester (Aberystwyth, 2005).

Ailt agus caibidlí
‘Poetry and Patronage in Late Medieval Wales: The Case of William Herbert of Raglan (d. 1469)’, Monmouthshire Antiquary, 30 (2014), 15–30.

‘Les archives de la poésie galloise révelées : identité galloise et/contre identité anglaise durant la guerre de Cent ans’, Anne Hellegouarc’h-Bryce and Heather Williams (eds.), Regards croisés sur la Bretagne et le pays de Galles/Cross-Cultural Essays on Wales and Brittany (Brest and Aberystwyth, 2013), 225–49.

‘Bywyd Guto’r Glyn / Guto’r Glyn: A Life’, le hEurig Salisbury (2013) (http://www.gutorglyn.net/gutorglyn/biog/)

‘Bardd yn y Tirlun: Cymru a’i Rhanbarthau drwy Lygaid Guto’r Glyn’, Dylan Foster Evans, Barry J. Lewis and Ann Parry Owen (eds.), Gwalch Cywyddau Gwŷr: Essays on Guto’r Glyn and Fifteenth-century Wales (Aberystwyth, 2013), 149–76.

‘Late Medieval Welsh Praise Poetry and Nationality: The Military Career of Guto’r Glyn Revisited’, Studia Celtica, XLV (2011), 111–30.

‘The Battle of Edgecote or Banbury (1469) Through the Eyes of Contemporary Welsh Poets’, Journal of Medieval Military History, IX (2011), 97–117.

‘Genre and the Praise of Place in Late Medieval Wales’, in Stefan Zimmer (ed.), Kelten am Rhein: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Celtic Studies, ii: Philologie: Sprachen und Literaturen (Mainz, 2009), 147–58.

‘Bardd Natur yn Darllen Bardd y Ddinas? Dafydd ap Gwilym, “Y Don ar Afon Dyfi” ac Ofydd, Amores, III.6’, Llên Cymru, 31 (2008), 1–22.

‘Genre a Dieithrwch yn y Cynfeirdd: Achos “Claf Abercuawg” ’, Llenyddiaeth mewn Theori, 2 (2007), 1–33.

‘Llawysgrifau a Barddoniaeth Grefyddol yn y Bedwaredd Ganrif ar Ddeg’, Cof Cenedl XXI: Ysgrifau ar Hanes Cymru (Llandysul, 2006), 31–62.

‘Golwg y Beirdd Canoloesol ar Harddwch Natur’, Dwned, 11 (2005), 35–63.

‘Llafurfaith a waith a weinyddaf’: Dulliau’r Gogynfeirdd o Agor Cerdd’, Llên Cymru, 28 (2005), 1–25.

‘Trafod Barddoniaeth yn yr Oesoedd Canol: Y Traddodiad Mawl a Chrefydd’, Dwned, 8 (2002), 1–34.

‘Adeiladu Cerdd: Cyfuniadau Geiriol yng Nghanu Crefyddol y Gogynfeirdd’, LlênCymru, 24 (2001), 35–51.

Ailt i gciclipéid
‘Elidir Sais’, in John T. Koch (ed.), Celtic Culture: A Historical Encyclopedia (Santa Barbara, California, 2006), vol. ii, p. 672.

‘Gwalchmai ap Meilyr’, in John T. Koch (ed.), Celtic Culture: A Historical Encyclopedia (Santa Barbara, California, 2006), vol. iii, pp. 858–9.

Alt léirmheasa
‘Celtic Ecocriticism’, Cambrian Medieval Celtic Studies, 59 (Summer 2010), 71–81 [review of Alfred K. Siewers, Strange Beauty: Ecocritical Approaches to Early Medieval Landscape (New York, 2009)].

Léirmheasanna
Patrick Sims-Williams, Irish Influence on Medieval Welsh Literature (Oxford, 2011) in Celtica, XXVII (2013), 176–81.

Helen Fulton (ed.), Urban Culture in Medieval Wales (Cardiff, 2012) and Catherine A.M. Clarke (ed.), Mapping the Medieval City: Space, Place and Identity in Chester c. 1200–1600 (Cardiff, 2011) in Cambrian Medieval Celtic Studies, 65 (Summer 2013), 103–8.

Nicolas Jacobs, Early Welsh Gnomic and Nature Poetry (London, 2012) in Dwned, 18 (2012), 99–107.

Andrew Breeze, The Origins of the Four Branches of the Mabinogi (Leominster, 2009) in Zeitschrift für celtische Philologie, 59 (2012), 243–7.

Patrick Sims-Williams, Irish Influence on Medieval Welsh Literature (Oxford, 2011) in Taliesin, 144 (Winter 2011), 164–7.

Karen Jankulak, Geoffrey of Monmouth (Cardiff, 2010) in Studia Celtica, XLV (2011), 215–17.

Carl Phelpstead, Tolkien and Wales (Cardiff, 2011) in Taliesin, 142 (Spring 2011), 170–3.

Rhian M. Andrews, Welsh Court Poems, The Library of Medieval Welsh Literature (Cardiff, 2007) in Taliesin, 133 (Spring 2008), 149–52.

Mark Atherton (ed.), Celts and Christians: New Approaches to the Religious Traditions of Britain and Ireland (Cardiff, 2002), in Cambrian Medieval Celtic Studies, 45 (Summer 2003), 75–8.

Peter Busse, Cynddelw Brydydd Mawr—Archaismus und Innovation: Sprache und Metrik eines kymrischen Hofdichters des 12. Jahrhunderts (Münster, 2002), in Llên Cymru, 26 (2003), 164–6.

M. Paul Bryant-Quinn, Gwaith Ieuan Brydydd Hir, Cyfres Beirdd yr Uchelwyr (Aberystwyth, 2000), in Llên Cymru, 24 (2001), 187–9.

Le foilsiú
Medieval Welsh Poems to Saints and Shrines, Mediaeval and Modern Welsh Series (Dublin, lena fhoilsiú in 2015).

‘St Mechyll of Anglesey and St Maughold of Man’, Studia Celtica Fennica, XI (2014).