Positions currently open:


Policy and Impact Officer

Policy and Impact Officer – Short Term Fixed Term Contract position

DIAS is seeking a senior experienced executive to assist with the management of programmes and initiatives in support of the new DIAS Strategy. Working closely with the Registrar/CEO the appointee will be required to develop research policies, support DIAS’ funded research activities, assist with the implementation of new programmes, capture research output and performance and in consultation with an external PR agency, manage communications and public engagement.  

Candidates must be highly motivated and possess excellent management, communication and interpersonal skills and have good knowledge of the national research funding structure.  Applications should be uploaded to our online appointment system (letter of application, CV and the names of two referees)  https://www.dias.ie/vacancies/ by c.o.b 21 August 2019.

Contract duration: 4 months from September to December 2019.
Salary: €48,122 p.a. (new entrants)


This application process is now closed


Temporary Summer - Geophysics - 2019

The Geophysics Section at the Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS) has a position for the development of a Geosciences Transition Unit for Secondary Schools in line with Professional Development Service for Teachers (PDST) and the National Council for Curriculum Assessment (NCCA) guidelines. The subject area includes Risk & Uncertainty in geoscience and will require strong knowledge of Seismology, Oceanography and Meteorology, with demonstrated graduate/post-graduate level achievements. Familiarity with and practice in the Irish School system is also essential.

The position is for up to 6 weeks full time equivalent, with a start date as soon as possible. Salary will be commensurate with qualifications, with a maximum potential salary of €37,222 pro rata. 

The closing date for applications is 5pm July 10^th 2019.


This application process is now closed


DIAS Summer Studentships - Geophysics - 2019

As part of the DIAS Summer Studentships programme the School of Geophysics of the Dublin Institute for Advanced Studies is delighted to be in a position to offer 3 Summer Studentships.

DIAS geophysics has significant experience in field work design, data delivery and advanced research. It runs the Irish National Seismic Network (www.insn.ie) and the Ireland Array networks, and has designed and coordinated extensive seismic field deployments in the NE Atlantic (offshore), Iceland, Tenerife, Italy, Costa Rica and the Galapagos Islands.

A successful candidate should be in line for a 1st or 2.1 honours degree, have an interest in a research career and be completing their 3rd year at an Irish higher education institution.

The stipend is for a total scholarship of 3,000 euros and covers a two month internship starting on or before June 4th.

DIAS Geophysics is committed to gender balance so both female and male candidates are encouraged to apply.

The closing date for applications is 5pm on Friday, May 3rd. Successful candidates will be notified by email by the mid May.

The application should consist of
 

i) A CV (max 2 pages),

ii) A cover letter detailing why the applicant wants to pursue a career in research (max 1 page),

iii) a letter of support from the Degree Course Director stating that the candidate is in line for a 1st or 2.1 class honours degree.

iv) the application and letter should be uploaded as a PDF file (please do not use other formats) before 5pm on Friday, May 3rd.


This application process is now closed


Scéim na Mac Léinn Samhraidh – Scoil an Léinn Cheiltigh

Beidh trí intéirneacht ar fáil i Scoil an Léinn Cheiltigh mar chuid de Scéim na Mac Léinn Samhraidh 2019.

Déantar taighde i Scoil an Léinn Cheiltigh ar ghort leathan na dteangacha Ceilteacha, idir shean agus nua, agus ar an litríocht agus an cultúr a ghabhann leo.

Beidh iarrthóirí a n-éiríonn leo sa chomórtas ag obair ar thionscnamh taighde nó cartlannaíochta de chuid na Scoile faoi stiúir duine den fhoireann anseo. 

Glacfar le hiarratais ó iarchéimithe, agus ó fhochéimithe atá ag dul i 
dtreo ardchaighdeán (onóracha den chéad ghrád nó 2:1) a bhaint amach i 
scrúduithe na céime in institiúid tríu leibhéal.

Íocfar stipinn de €3,000 ar son intéirneachta a mhairfeas dhá mhí, ag tosú más féidir ar an 11 Meitheamh. 

Tá Scoil an Léinn Cheiltigh tiomanta don chomhionannas agus cuirfear fáilte dá réir sin roimh iarratais ó fhir agus ó mhná.

5.00 an 3 Bealtaine an dáta deiridh le haghaidh iarratas.

Ba cheart go mbeadh na nithe seo a leanas san iarratas:

  i) Curriculum Vitae (2 lch ar a mhéid)
  ii) Litir chlúdaigh ina míneoidh an t-iarrthóir an fáth a bhfuil sé/sí ag brath ar thabhairt faoin taighde mar ghairm (lch amháin ar a mhéid)
  iii) Litir thacaíochta ó stiúrthóir an chúrsa ag dearbhú go bhfuil mianach san iarrthóir ardonóracha a bhaint amach sa scrúdú deiridh (fochéimithe) nó litir thacaíochta ón stiúrthóir taighde (iarchéimithe).
  iv) Ba cheart an t-iarratas a uasluchtú mar chomhad PDF (ná baintear leas as córas ar bith eile) roimh 5.00 ar an Aoine, 3 Bealtaine.DIAS Summer Studentships – Celtic Studies - 2019

As part of the DIAS Summer Studentships programme in 2019, DIAS School of Celtic Studies ( https://www.dias.ie/celt/) is able to offer some Summer Studentships. 

The DIAS School of Celtic Studies undertakes research in the broad field of the Celtic Languages medieval and modern and their associated literature and culture.

Successful candidates will work on one of the research or archiving projects being carried out in the School under the direction of one of our team.

Applications will be considered from postgraduate or from undergraduates at an higher education institution who are in their final year, are in line for a first-class or 2.1 honours degree and have an interest in a research.

The stipend is for a total scholarship of €3,000 and covers a two month internship ideally starting on or before June 11th.

DIAS School of Celtic Studies is committed to gender balance so both female and male candidates are encouraged to apply. 

The closing date for applications is 5pm on Friday, 3 May. Successful candidates will be notified by email as soon as possible after that date.

The application should consist of

i) A CV (max 2 pages)
ii) A cover letter detailing why the applicant wants to pursue a career in research (max 1 page)
iii) a letter of support from the Degree Course Director stating that the candidate is in line for a 1st or 2.1 class honours degree (undergraduates) or a letter of support from the Research Supervisor (postgraduates). 
iv) the application and letter should be uploaded as a PDF file (please do not use other formats) before 5pm on Friday, 3 May.


This application process is now closed


BERGIN FELLOWSHIP IN CELTIC STUDIES

The Dublin Institute for Advanced Studies wishes to appoint a promising early-stage researcher to a five-year Bergin Fellowship in the School of Celtic Studies. 

Candidates should hold a doctorate and should have a record of outstanding research experience in an area of Celtic Studies relevant to the work of the School. Intending candidates who wish to discuss the vacancy may contact the Director of the School of Celtic Studies (Ruairi O hUiginn ruairi@celt.dias.ie).

Applications should be submitted through the DIAS online e-recruitment system: https://www.dias.ie/positions/. Candidates are required to upload a letter of application together with an academic CV and a research proposal (no more than 4 pages).  The names and contact details for three academic referees (who have agreed to act) should also be provided. The closing date for applications is 17 May 2019. 

The Fellowship salary scale is: €52,950 - €58,852 per annum (PPC scale); €50,303 - €55,910 per annum (Non-PPC scale).  The appointee will be subject to general public sector regulations with regard to annual leave, sick leave, pension entitlements etc.
DIAS is committed to gender balance and diversity


COMHALTACHT UÍ AIMHIRGIN SA LÉANN CEILTEACH

Is mian le hInstitiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath taighdeoir ardchumasach atá i dtús a réime a cheapadh faoi scéim Chomhaltachtaí Uí Aimhirgin i Scoil an Léinn Cheiltigh. 

Is cóir d’iarrthóirí céim na dochtúireachta a bheith bainte amach acu, agus taithí d’ardcháilíocht a bheith acu i mbun taighde ar ghné den Léann Ceilteach a bhaineann le raon saothair na Scoile. Is féidir le hiarrthóirí ar mian leo an folúntas a phlé teagmháil a dhéanamh le Stiúrthóir na Scoile (Ruairi O hUiginn ruairi@celt.dias.ie).

Ba chóir iarratais a chur isteach trí chóras leictreonach ar líne na hInstitiúide: https://www.dias.ie/positions/. Caithfidh iarrthóirí litir iarratais, maraon le CV acadúil agus moladh i gcomhair tionscnaimh thaighde (gan dul thar 4 lch) a uaslódáil.  Ina theannta sin, ba chóir ainmneacha agus seoltaí triúr moltóirí (atá sásta feidhmiú), a chur ar fáil.  Is é 17 Bealtaine 2019 an dáta deiridh le haghaidh iarratas. 

Is é an scála tuarastail a bhaineann leis an gComhaltacht ná:  €52,950 - €58,852 in aghaidh na bliana (Scála RPP); €50,303 - €55,910 in aghaidh na bliana (Scála RNP).   Beidh an duine a cheapfar faoi réir choinníollacha ginearálta na hEarnála Poiblí ó thaobh saoire bhliantúil, saoire bhreoiteachta, pinsin srl.

Tá IAL BÁC tiomanta do chothramaíocht inscne agus éagsúlacht


This application process is now closed


Schrödinger Fellowship in Solid Earth Geophysics

The Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS) wishes to appoint a promising early-stage researcher to one of its five-year Schrödinger Fellowships in the area of Solid Earth geophysics. The successful candidate will work closely with Prof Chris Bean and other members of the Geophysics Section, but will also be expected to develop an independent research programme.

Candidates should have several years post-doctoral research experience, a strong publication record and demonstrated early career leadership such as student mentorship, independent project initiation and/or successful grant applications. Although all fields will be considered the panel will give preference to outstanding candidates with a background in passive EM/MT imagery. In association with other Section members a future collaborative focus will be joint passive MT/Seismic imagery, particularly in volcanic systems. A demonstrated range of skills from field acquisition to data analysis and modelling will be an advantage.  

Applications should be submitted through the DIAS online e-recruitment system: https://www.dias.ie/positions/.  Candidates are required to upload a letter of application together with an academic CV and a research proposal (no more than 5 pages).  The names and contact details for three academic referees (who have agreed to act) should also be provided. The closing date for applications is 17 May 2019. 

The Fellowship salary scale: €52,950 - €58,852 per annum (Personal Pension Contribution scale); €50,303 - €55,910 per annum (Non-Personal Pension Contribution scale). Appointees will be subject to the general Irish public sector regulations as regards annual leave, sick leave, pension entitlements etc.

DIAS is committed to gender balance and diversity


This application process is now closed


Schrödinger Fellowship in Solar Physics

The Dublin Institute for Advanced Studies wishes to appoint a promising early-stage researcher to one of its five-year Schrödinger Fellowships in the area of Solar Physics. The successful candidate will work as a member of Professor Peter Gallagher’s research group, but is expected to develop an independent research programme.

Candidates should have several years of outstanding research experience and an excellent publication record in an area complimentary to existing research in the group, such as solar activity, solar radio physics and space weather. Note that the group has a particular interest in solar and space weather research using the Low Frequency Array (LOFAR) and ESA and NASA missions such as Solar Orbiter and the Parker Solar Probe. Applicants with experience in numerical modelling of solar and space weather phenomena are encouraged to apply. Further information may be obtained from Professor Peter Gallagher at peter.gallagher@dias.ie

These positions are intended as stepping-stones to advance an early stage researcher’s career and Fellows are expected, in addition to developing an independent research programme, to apply for research grants, mentor graduate students, and, optionally, to do some guest lecturing in local universities.

Applications should be submitted through the DIAS online e-recruitment system: https://www.dias.ie/positions/.  Candidates are required to upload a letter of application together with an academic CV and a research proposal (no more than 5 pages).  The names and contact details for three academic referees (who have agreed to act) should also be provided. The closing date for applications is 17 May 2019. 

The Fellowship salary scale is: €52,950 - €58,852 per annum (Personal Pension Contribution scale); €50,303 - €55,910 per annum (Non-Personal Pension Contribution scale). Appointees will be subject to the general Irish public sector regulations as regards annual leave, sick leave, pension entitlements etc. 

DIAS is committed to gender balance and diversity


This application process is now closed


Schrödinger Fellowship in Theoretical Physics

A Post-Doctoral Research Fellowship is available in the School of Theoretical Physics at the Dublin Institute for Advanced Studies. This is a dedicated research position for up to five years. 

Candidates must have a proven record as independent researchers in one of the following fields of study: Quantum Field Theory, String Theory, Statistical Mechanics, Condensed Matter Theory, Quantum Information and Quantum Computing. Enquiries should be directed to the School Director, Professor Werner Nahm at schooladministrator@stp.dias.ie.

Appointments will be on the basis of a fixed-term contract up to five years. The Fellowship salary scale is: €52,950 - €58,852 per annum (Personal Pension Contribution scale); €50,303 - €55,910 per annum (Non-Personal Pension Contribution scale). The appointee will be subject to the general Irish public sector regulations as regards annual leave, sick leave, pension entitlements etc. 
Applicants should be submitted through the DIAS online e-recruitment system: https://www.dias.ie/positions/. Candidates should upload a letter of application together with a CV, a list of publications and a research proposal.  The names and contact details for three academic referees should also be provided.  The closing date for applications is 17 May 2019.  
  
DIAS is committed to gender balance and diversity


This application process is now closed


DIAS Summer Studentships - Astrophysics - 2019

DIAS Summer Studentships - Astrophysics - 2019

As part of the DIAS Summer Studentships programme in 2019, DIAS Astrophysics (www.dias.ie/astrophysics) is delighted to offer 3 Summer Studentships. 

DIAS Astrophysics undertakes research in solar physics, space weather, star formation, astrophysical jets, massive stars and high energy astrophysics. We also operate Dunsink Observatory (www.dias.ie/dunsink).

A successful candidate should be in line for a 1st or 2.1 honours degree, have an interest in a research career and be completing their 3rd year at an Irish higher education institution.

The stipend is for a total scholarship of 3,000 euros and covers a two month internship starting on or before June 4th.

DIAS Astrophysics is committed to gender balance so both female and male candidates are encouraged to apply. 

The closing date for applications is 5pm on Friday, April 19. Successful candidates will be notified by email by the end of April.

The application should consist of

i) A CV (max 2 pages),

ii) A cover letter detailing why the applicant wants to pursue a career in research (max 1 page),

iii) a letter of support from the Degree Course Director stating that the candidate is in line for a 1st or 2.1 class honours degree. 

iv) the application and letter should be uploaded as a PDF file (please do not use other formats) before 5pm on Friday, April 19.


This application process is now closed


DIAS Summer Studentships - School of Theoretical Physics - 2019

As part of the DIAS Summer Studentships programme the School of Theoretical,
of the Dublin Institute for Advanced Studies is delighted to be in a
position to offer 3 Summer Studentships.

The stipend is for a total scholarship of 3,000 euros and covers
a two month internship starting on or before June 4th.

A successful candidate should be in line for a 1st class honours 
degree, have an interest in a research career in Theoretical Physics
or Mathematics and be completing their 3rd year at an Irish
higher education institution.

The School of Theoretical Physics is committed to gender balance
so both female and male candidates are encouraged to apply. 

STP offers the opportunity to pursue junior research projects in
quantum gravity, quantum field theory, string and M-theory, 
condensed matter physics and topics related to quantum computing.

The closing date for applications is 5pm on Friday April 19th.
Successful candidates will be notified by email later in April.

The application should consist of

    i) a CV (max 2 pages),
   ii) a statement of why the applicant wants to pursue a career in
     the relevant research area (max 1 page),
   iii) a letter from the head of department or other senior person in
     the department supporting the application and stating that the
     candidate is in line for a 1st class honours degree,
   iv) the application and letter should be uploaded as a PDF file
     (please do not use other formats) before 5pm on April 19th.


This application process is now closed