Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Comhairle na hInstitiúide – 1 Iúil 2015 go dtí 30 Meitheamh 2020

Cathaoirleach

V. Cunnane, Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

 Baill Ex-Officio

A. Deeks, Uachtarán Coláiste na hOllscoile Bhaile Átha Cliath
P. Prendergast, Propast Coláiste na Tríonóide
M. Kennedy, Uachtarán Acadamh Ríoga na hÉireann

Baill ceaptha ag Boird Rialúcháin na gcomhscoileanna

M. Ní Mhaonaigh
A. Jaffe
G. Wrixon
R. Ó hUiginn
W. Nahm
C. Bean