DIAS Headquarters, 10 Burlington Road - D04C932 contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Eolas Fúinn

Faílte go dtí Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath

Corparáid reachtúil is ea Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Claith a bunaíodh i 1940 faoi Acht um Institiúid Ard-Leighinn na bliana céanna. Is é atá inti ná ionad neamhspleách, maoinithe ón Stát, chun taighde a dhéanamh i ndisciplíní bunúsacha. Tá trí chomhscoil san Institiúid:

An Scoil an Léinn Cheiltigh
An Scoil na Fisice Teoiriciúla
An Scoil na Fisice Cosmaí

Tríd na comhscoileanna, bíonn an Institiúid ag gabháil do bhuntaighde i réimsí eolais faoi leith agus cuireann sí oiliúint ar ard mhic léinn i modhanna an taighde sin. Feidhmíonn an Institiúid mar fhoilsitheoir acadúil agus foilsítear monagraif, leabhair agus irisí sa Léann Ceilteach chomh maith le ábhair ardeolaíochta. Is iad na baill atá ar an gComhairlená ná Cathaoirleach, ceaptha ag an Uachtarán, ar chomhairle ón Rialtas, triúr ball ex-officio agus seisear ball ceaptha ag Boird Rialúcháin na gcomhscoileanna. Maoinítear an Institiúid trí dheontas bhliantúil ón Stát.

 

Acht um Institiúid Ard-Leighinn

Comhairle na hInstitiúide  – 1 Iúil 2015 go dtí 30 Meitheamh 2020

Boird Rialúcháin na gcomhscoileanna – 1 Aibreán 2015 go dtí 31 Márta 2020

Tuarascálacha

Tuairisceáin Íoc Pras