Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

An tOllamh Pádraig A. Breatnach

phone: +353–1-6140174
e-mail: pbreatnach@celt.dias.ie

Foilseacháin

1969

‘Séadna: saothar ealaíne’ Studia Hibernica 9 (1969) 109-24

1973

‘Marbhna Aodha Ruaidh Uí Dhomhnaill’ Éigse 15 (1973) 31-50

1977

Die Regensburger Schottenlegende – Libellus de fundacione Consecrati Petri. ntersuchung und Textausgabe. Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, Band 27) Bei der Arbeo-Gesellschaft, München 1977. 324 S.

(Léirrmheas) Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz un Regensburg 118 (1978) 304-5; Seanchas Ard Mhacha 9 (1978) 229-30; The Year’s Work in Modern Language Studies 40 (1978) 1979 634-5; Studies 68 (1979) 223-5; Speculum 54 (1979) 548-50; Revue Bénédictine 89 (1979) 211-2; Mittellateinisches Jahrbuch 15 (1980) 245-6; Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 36 (1980) 239; Studi Medievali 3 Ser. XXI, II (1980) 951-2; Journal of the Cork Archaeological and Historical Society 86 (1981) 70-1; Celtica 14 (1981) 155-64; Zeitschrift für Kirchengeschichte 2-3 (1981) 337-8; Zeitschrift für Celtische Philologie 39 (1982) 301-4

1977-8

‘Medieval traditions from West Munster’ Studia Hibernica 17/18 (1977-8) 58-70

1978

‘Metamorphosis 1603: dán le hEochaidh Ó hEódhasa’ Éigse 17 (1978) 169-80

1980

‘The origins of the Irish monastic tradition at Ratisbon (Regensburg)’ Celtica 13 (1980) 58-77

1981

‘A musical link between dán and amhránCeol 4/4 (1981) 102-9

1982-3

‘Irish narrative poetry after 1200 A.D.’ Studia Hibernica 22/23 (1982-3) 7-20

1983

The chief’s poet. Royal Irish Academy, Dublin 1983 (= PRIA 83, C, No. 3 (1983) 37-79

‘Múnlaí véarsaíocht rithimiúil na Nua-Ghaeilge’ Folia Gadelica: aistí ar iardhaltaí leis a bronnadh ar R. A. Breatnach, eag. P. de Brún, S. Ó Coileáin, P. Ó Riain, (Corcaigh 1983) 54-71

Léirmheas: N. Williams, The poems of Giolla Brighde Mac Con Midhe (Dublin 1980), Éigse 19 (1983) 411-26

Léirmheas: Cambridge Medieval Celtic Studies 1 (1981), Éigse 19 (1983) 408-10

Léirmheas: M. W. Herren, The Hisperica Famina: the A-text (Toronto 1974), Celtica 15 (1983) 158-63

1984

‘In praise of Maghnas Ó Domhnaill’ Celtica 16 (1984) 63-72

‘Amhrán le hAogán Ó Raithile’ Éigse 20 (1984) 149-56

Léirmheas: V. Law, The Insular Latin grammarians (Cambridge 1982), Celtica 16 (1984) 63-72

Léirmheas: N. Ní Shéaghdha, Catalogue of Irish manuscripts in the National Libraryof Ireland Fasc. VII (1982), Éigse 20 (1984) 241-3

1985

‘Über Beginn und Eigenart der irischen Mission auf dem Kontinent einschliesslich der irischen Missionare in Bayern’ Virgil von Salzburg.Missionar und Gelehrter, ed. H. Dopsch, R. Juffinger (Salzburg 1985) 84-91

‘Irish churchmen in pre-Carolingian Europe’ Seanchas Ardmhacha 11/2 (1985) 319- 30

‘A poem of protest’ Celtica 17 (1985) 91-100

Léirmheas: R. Kottje, Die Bussbücher Halitgars von Cambrai und des Hrabanus Maurus (Berlin 1980), Celtica 17 (1985) 163-4

1986

‘Un poème d’écho en irlandais moderne’ Études Celtiques 23 (1986) 157-62

‘An address to Aodh Ruadh Ó Domhnaill in captivity, 1590’ Irish Historical Studies 25 no. 98 (November 1986) 198-213

‘Ar bhás Aodha an Einigh Mhéig Uidhir A.D. 1428’ Éigse 21 (1986) 37-51

Léirmheas: M. Lapidge & R. Sharpe, A bibliography of Celtic-Latin literature 400- 1200 (Dublin 1985), Cambridge Medieval Celtic Studies 12 (1986) 122-4

1987

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies. Iml. XXII, 1987, 168 lgh

‘Oral and written transmission of poetry in the eighteenth century’ Eighteenth-century Ireland 2 (1987) 57-65

Léirmheas: B. Löfstedt, Ars Ambrosiana. Commentum anonymum in Donati partes maiores (Turnhout 1982), Peritia 5 (1987) 327-8

‘Dhá dhuain leanbaíochta’ Éigse 22 (1987) 111-23

Léirmheas: R. Baumgarten, Bibliography of Irish linguistics and literature 1942-1971 (1986), Éigse 22 (1987) 141-2

Léirmheas: P. de Brún & M. Herbert, Catalogue of Irish manuscripts in Cambridge libraries (Cambridge 1986), Éigse 22 (1987) 142-144

Review : Nessa Ní Shéaghdha, Catalogue of Irish manuscripts in the National Library of Ireland Fasc. IX (1986), Éigse 22 (1987) 144-5

Léirmheas: M. Ó Murchú, The Irish language (1985), Éigse 22 (1987) 162-3

1988

‘The pronunciation of Latin in medieval Ireland’ Scire litteras: Forschungen zum mittelalterlichen Geistesleben, ed. S. Krämer & Michael Bernhard (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Kl, Abhandl. NF, Heft 99) (München 1988) 59-72

1989

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies. Iml. XXIII, 1989, 226 lgh

‘Cú Chonnacht Ó Dálaigh’s poem before leaving Aodh Ruadh’, Sages, saints andstorytellers: Celtic studies in honour of Professor James Carney, ed. D. Ó Corráin, L. Breatnach, K. McCone (Maynooth Monographs 2) (Maynooth 1989) 32-42

‘Roinnt amhrán ar comhfhoirm ón seachtú haois déag’ Éigse 23 (Ómós do Thomás Ó Choncheanainn) (1989) 67-79

‘Saothar foilsithe Thomáis Uí Choncheanainn’ Éigse 23 (1989) 205-210

Léirmheas: Féilscríbhinn Thomáis de Bhaldraithe, eag. S. Watson (1986), Éigse 23 (1989)217-220

1990

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies. Iml. XXIV, 1990, 218 lgh

‘Dandaimín don Ridire Brianach (1705)’ Éigse 24 (1990) 121-3

‘Caoine Uilliam Buinneán’ Éigse 24 (1990) 150

‘Daniel A. Binchy †May 1989’ Éigse 24 (1990) 153-4

Léirmheas: J. F. Nagy, The wisdom of the outlaw. the boyhood deeds of Finn inGaelic narrative tradition (Berkeley & Los Angeles 1985), Éigse 24 (1990) 155-67

Léirmheas: Études Celtiques 23 (1986), 24 (1987), 25 (1988), Éigse 24(1990) 200-1

Léirmheas: Celtica 17 (1986), Éigse 24 (1990) 202-3

Léirmheas: Celtica 20 (1988), Éigse 24 (1990) 203-5

Léirmheas: A New History of IrelandII. Medieval Ireland 1169-1534, ed. A. Cosgrove (Oxford 1987), Éigse 24 (1990) 205-7

Léirmheas: N. Ní Shéaghdha, Catalogue of Irish manuscripts in the National Library of Ireland Fasc. 10 (1987), Éigse 24 (1990) 207-8

Léirmheas: M. Haren & Y. de Pontfarcy, The medieval pilgrimage to St Patrick’s Purgatory. Lough Derg and the European tradition (1988), Éigse 24 (1990) 209-10

‘An appeal for a guarantor’Celtica 21 (Essays in honour of Brian Ó Cuív) (1990) 28-37

1991

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies. Iml. XXV, 1991, 212 lgh

‘Meascra ar an saol in Éirinn, 1841-44’ Éigse 25 (1991) 105-12

Léirmheas: Máire Mac Neill, Máire Rua. Lady of Leamaneh (1990), Éigse 25 (1991) 211-2

‘Die Entwicklung und Gestaltung des neuirischen rhythmischen Versmaßes’ Metrik und Medienwechsel / Metrics and Media, ed. H. L. C. Tristram (Script Oralia 35) (Tübingen 1991) 289-300

1992

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies. Iml. XXVI, 1992, 210 lgh

‘Togha na héigse 1700-1800. 1. Níor bhoirbe an fhoireann sin in árthaíbh Gréag (Liam Mac Cartáin’ Éigse 26 (1992) 93-104

Léirmheas: N. Buttimer, Catalogue of Irish manuscripts in the University of Wisconsin – Madison (1989), P. Ó Macháin, Catalogue of Irish manuscripts in Mount Melleray Abbey Co. Waterford (1991), idem, Catalogue of Irish manuscripts in the National Library of Ireland Fasc. 11 (1990), Éigse 26 (1992) 197-8

Léirmheas: R. F. Foster, The Oxford illustrated history of Ireland (Oxford 1989), Éigse 26 (1992) 207-9

1993

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies. Iml. XXVII, 1993, 188 lgh

‘Bernhard Bischoff (d. 1991), the Munich School of Medieval Latin Philology, and Irish medieval studies’ Cambrian Medieval Celtic Studies 26 (Winter 1993) 1-14

‘Form and continuity in later Irish verse tradition’ Ériu 44 (1993) 125-38

‘A covenant between Eochaidh Ó hEódhusa and Aodh Mág Uidhir’ Éigse 27 (1993) 59-66

‘Notula Patriciana’ Éigse 27 (1993) 80

`Togha na héigse 1700-1800. 2. Ní cogadh ná cargaill fhada idir airdríthibh (Séamas Mac Coitir)’ Éigse 27 (1993) 120-1

‘Eochaidh Ó hEódhusa (c. 1560-1612)’ Éigse 27 (1993) 127-9

‘A note on the syntax of the particle darÉigse 27 (1993) 130-2

Review : Celtica 21 (Essays in honour of Brian Ó Cuív) (1990), Éigse 27 (1993)

148-53

Léirmheas: D. Hogan & W. N. Osborough, Brehons, serjeants & attorneys. Studies in the history of the Irish legal profession (1990), Éigse 27 (1993) 170-1

1994

‘Moladh na féile: téama i bhfilíocht na Scol’ Léachtaí Cholm Cille 24 (1994) 61-76

‘Scéilíní ó na Meánaoiseanna ar Chnoc Bréanainn agus Sceillig Mhíchíl, I-III’ Ó Thuaidh Nuachtán Ghaeltacht Chorca Dhuibhne (Iml. 2, uimh. 1-3, Meán Fómhair-Samhain/Nollaig).

1994-5

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies. Iml. XXVIII, 1994-5, 240 lgh

`Litir ó Thadhg Mac Bruaideadha’ Éigse 28 (1994-5) 97-99

‘Togha na héigse 1700-1800. 3. A bhuime den bhród mhórdha ba rathamhail réim (Úna Nic Cruitín)’ Éigse 28 (1994-5) 135-7

‘The second Earl of Tyrconnell, †1642’ Éigse 28 (1994-5) 169-171

Review : Dáithí Ó hÓgáin et al., Binneas thar meon : bailithe ag/ collected by Liam de Noraidh (1994), Éigse 28 (1994-5) 189-94

Léirmheas: P. O’Flanagan & C. G. Buttimer, Cork: history and society. Interdisciplinary essays on the history of an Irish county (1993), Éigse 28 (1994-5) 196-7

Léirmheas: N. Ní Shéaghdha, Catalogue of Irish manuscripts in the National Library of Ireland Fasc. 12 (1990), Éigse 28 (1994-5) 239-40

1996

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies. Iml. XXIX, 1996, 268 lgh

‘The methodology of seanchas: the redaction by Cú Choigcríche Ó Cléirigh of the chronicle poem Leanam croinic clann nDálaigh’Éigse 29 (1996) 1-18

A New Introduction to The Bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn (1550-1591). Irish Texts Society 1996.

‘The new edition of the hagiography of St Finbarr’ Cambrian Medieval Celtic Studies 32 (Winter 1996) 111-8

(Contributor) The Oxford Companion to Irish Literature, ed. R. Welch (Oxford 1996)

1997

Téamaí taighde Nua-Ghaeilge. Dán agus Tallann 6. An Sagart, Maigh Nuad. 1997. vii + 259 lgh

(Léirmheas) Cambrian Medieval Celtic Studies 33 (Winter) 1998, 105-6; Béaloideas 66 (1998) 240-48; Éigse 31 (1999) 169-74; Journal of the Cork Historical and Archaeological Society 103 (1998) 165-6; Irish Times (28/10, 1997); Foinse (2/11, 1997)

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies.Iml. XXX (1997) 243 lgh

1997-8

‘The poet’s graveside vigil: a theme of Irish bardic elegy in the fifteenth century’

Zeitschrift für Celtische Philologie 49/50 (1997-8) 50-63

1999

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies.Iml. XXXI (1999) 204 lgh

‘An Irish Bollandus: Fr Hugh Ward OFM and the Louvain hagiographical enterprise’ Éigse 31(1999) 1-30

‘A poem on the end of patronage’ Éigse 31 (1999) 79-88

‘Togha na héigse 1700-1800. 4. Mairg do chuala marbh a tuairisc (Uilliam Mac Cartáin)’ Éigse 31 (1999) 103-20

‘More on Ware’s Psalter NarannÉigse 31 (1999) 133-34

‘An inventory of Latin lives of Irish saints from St Anthony’s College Louvain c. 1643’ in: Seanchas: studies presented to Francis J. Byrne, ed. A. P. Smyth (Dublin 1999) 431-9

2000

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies.Iml. XXXII (2000) 186 lgh

‘The metres of citations in the Irish Grammatical Tracts’ Éigse 32 (2000) 7-22

Léirmheas: John J. Contreni & Pádraig P. Ó Neill, Glossae divinae historiae. The biblical glosses of John Scottus Eriugena (Firenze 1997), Éigse 32 (2000) 164-6

2001

‘A poet’s autograph in the Book of O’Donnell’s Daughter’ in: Philologica et linguistica.Historia, Pluralitas, Universitas, Festschrift Helmut Humbach, hrsg. Walter Bisang & Maria Gabriela Schmidt (Wissenschaftlicher Verlag Trier 2001) 377-83.

‘The aesthetics of Irish bardic composition: an analysis of Fuaras iongnadh, a fhir chumainn by Fearghal Óg Mac an Bhaird’ Cambrian Medieval Celtic Studies 42 (Winter 2001) 51-72

2002

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies.Iml. XXXIII (2002) 244 lgh

‘A seventeenth-century abridgement of Beatha Aodha Ruaidh Uí DhomhnaillÉigse 33 (2002) 77-172

(Contributor) Field Day anthology of Irish writing, Iml. IV, ed. Máirín Ní Dhonnchadha (Cork University Press, 2002) 434-36 , 438-40, 444-45

‘Irish records of the Nine Years’ War: a brief survey, with particular notice of the relationship between Beatha Aodha Ruaidh Uí Dhomhnaill and the Annals of the Four Masters’ in ‘Beatha Aodha Ruaidh’: The Live of Red Hugh O’Donnell. Historical an literary contexts, ed. P. Ó Riain, Irish Texts Society Subsidiary Series (Dublin 2002), 115-138.

Léirmheas: Zeitschrift für celtische Philologie Band 49-50 (1997), Éigse 33 (2002) 265-8

2003

Cluiche caointeach ón seachtú céad déag’ Celtica 23 (2003) 55-7

(Contributor) Gill & Macmillan Encyclopedia of Ireland, ed. Brian Lalor (Dublin 2003). [‘Classical Irish Poetry’; ‘Irish metrics’]

2004

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies.Iml. XXXIV (2004) 244 lgh

‘Index of names in Irish Grammatical Tracts I-IV’ Éigse (2004) 49-70

‘Togha na héigse 1700-1800. 5. Lá luainscrios lá gruama lá buartha d’éigsibh (Uilliam Inglis (?))’ Éigse 34 (2004) 141-71

Oxford Dictionary of National Biography, in association with the British Academy (2004). [‘Eochaidh Ó hEódhusa’; ‘Tadhg Mac Dáire Mic Bhruaideadha’; ‘Marianus Scottus’]

2005

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies.Iml. XXXV (2005) 196 lgh

(I gcomhar le R. A. Breatnach) ‘Elegy of Aodh Ruadh Ó Domhnaill (d. 1505)’ Éigse 35 (2005) 27-52

2006

Eagarthóir, Éigse: A Journal of Irish Studies. Index to Volumes I-XXXV, compiled by Meidhbhín Ní Úrdail (2006) 226 lgh

2007

(I gcomhar le Caoimhín Breatnach, Meidhbhín Ní Úrdail), Léann lámhscríbhinní Lobháin: The Louvain manuscript heritage, Éigse Publications 1 (Dublin 2007) (204 pp)

‘Repertoria manuscriptorum Collegii S. Antonii’ in Léann lámhscríbhinní Lobháin: The Louvain manuscript heritage, edited by P. A. Breatnach, Caoimhín Breatnach, Meidhbhín Ní Úrdail, Éigse Publications 1 (Dublin 2007) 3-20

‘Crisis in the universities: the impact on the humanities’ Studies: An Irish Quarterly Review, Iml. 96, no. 384 (Winter 2007) 391-406

2008

Eagarthóir, Éigse. A Journal of Irish Studies. Iml. XXXVI. 2008. 248 lgh

‘Scríbhinní i láimh Eoghain Ruaidh Mhic an Bhaird’ Éigse 36 (2008) 43-62 (+ pláta)

‘Changed loyalties in Thomond’ Éigse 36 (2008) 132-37

‘Varia. 1. Attack on an ignorant scholar; 2. Truagh do chor a chroidhe tim (Eoghan Ruadh Mac an Bhaird) q. 17; 3. Díoth ollaimh easbhuidh Laighean (Éigse 27, 101-14)’ Éigse 36 (2008) 138-44

2010

Eagarthóir, Éigse: A Journal of Irish Studies, Iml. XXXVII, 2010, 210 lgh

I measc na ngearrcach is na gcearca fraoigh. An Sagart, 2010.

‘The Book of the O’Conor Don and the manuscripts of St Anthony’s College, Louvain’ in The Book of the O’Conor Don. Essays on an Irish manuscript, edited by Pádraig Ó Macháin, Dublin 2010, 103-22.

On the Ó Cléirigh Recension of Leabhar Gabhála. National University of Ireland 2010 (Athchló [le plátaí] ó Éigse 37 (2010) 1-57)

‘Approbationes’ Éigse 37 (2010) 58

‘Caoineadh Shéamais Óig Mhic Coitir (1720)’ Éigse 37 (2010) 142-150

‘Togha na héigse 1700-1800. (6) Mo léansa an galar so shearg mé i sírghéibheann (Séamas Beag Mac Coitir)’ Celtica 26 (2010) 1-22

2013

‘Continuity and change in the script of some early modern Irish autograph manuscripts’, in Medieval autograph manuscripts. Proceedings of the XVIIth colloquium of the Comité International de Paléographie Latine (Ljubljana), 7–10 Meán Fómhair 2010, ed. Nataša Golob (Brepols, Turnhout 2013) [= Bibliologia 36] 67–78

Eagarthóir (le Fergus Kelly), Celtica iml. XXVII (2013) 229 lgh.

‘Poetics and the bardic imagination’, Celtica 27 (2013) 95–113

The Four Masters and their manuscripts. Studies in palaeography and text. Dublin 2013. xi + 206 lgh.

2015

‘Irish handwriting in the seventeenth century’, i Proceedings XIV International Congress of Celtic Studies, Maynooth 2011, eag. Liam Breatnach et al. (Dublin 2015) 137–64

‘Remarks on the manuscript tradition of IGT’, in Aon don Éigse. Essays Marking Osborn Bergin’s Centenary Lecture on Bardic Poetry (1912), ed. Caoimhín Breatnach and Meidhbhín Ní Úrdail (Dublin 2015), 1–16

2016

Eagarthóir (le Fergus Kelly, Barry J. Lewis), Celtica vol. XXVIII (2016) 266 lgh.

‘An address to Toirdhealbhach an Fhíona Ó Domhnaill: edition and critical exposition’, Celtica 28 (2016) 55–88

‘Athchuairt ar amhrán le hAogán Ó Raithile’, Celtica 28 (2016) 168–85

‘Tomás Ó Con Cheanainn (1921-2015)’, Celtica (2016) 238–41

2017

‘Ornamentation in Rannaigheacht’, in Dá dTrian Feasa Fiafraighidh. Essays on the Irish Grammatical and Metrical Tradition, ed. Gordon Ó Riain (Dublin 2017), 293–338

2018

‘Kuno Meyer’s boyhood diaries and the letters to family and friends’ (Review Article), Studia Hibernica, 44 (2018), 135–148

‘”A true scholar and something more”: Gearóid Ó Murchadha (1901-1959)’, i Súgán an Dúchais, Sraith Adhamhnáin Iml. 1, eag. Nioclás Mac Cathmhaoil et al., Doire 2018, 462–485

‘Togha na hÉigse 1700–1800, 7. Tarla gné dhaoldatha d’fhoiligh gach rian (Séamas Mac Coitir)’, Celtica 30 (2018), 38–55