Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Dr Brian Ó Curnáin

Ainm: Brian Ó Curnáin

Teideal: Canúneolaí

Ríomhphost: bcurnain@celt.dias.ie

Fón: +353 1 6140100 fol. 172

Seoladh: Scoil an Léinn Cheiltigh, 10 Bóthar Burlington, Baile Átha Cliath 4, Éire

Spéis Taighde: Canúineolaíocht, sochtheangeolaíocht, teangeolaíocht, an dátheangachas, doiciméadú agus taisceadh na Gaeilge, go háirithe Gaeilge Chonnacht agus Gaeltacht na Gaillimhe; chomh maith leis na teangacha Ceilteacha eile.

Beathaisnéis:

Baile Átha Cliathach mé, a d’fhoghlaim mo chuid Gaeilge ó mhuintir Mhaínse agus Charna i gCondae na Gaillimhe. I Roinn na Nua-Ghaeilge, Roinn na Sean-Ghaeilge agus Roinn na Breatnaise, i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, a thuilleas BA (1987), MA sa Léann Ceilteach (1989) agus PhD (1997) ar Ghaeilge Iorras Aithneach. Thuilleas MSc sa bhFoghraíocht (1990) in Ollscoil Dhún Éidean. Táim fostaithe i Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath ó 1994 i leith.

Togha Foilseachán:
Nasc chuig gach foilseachán

‘Cróineolaíocht na Gaeilge Iarthraidisiúnta i gConamara, 1950–2004’, Éigse 39, 1–43. (2016)

Péterváry, T., Ó Curnáin, B., Ó Giollagáin, C. agus Sheahan, J. Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach: An sealbhú teanga i measc ghlúin óg na Gaeltachta. Analysis of Bilingual Competence: Language acquisition among young people in the Gaeltacht. Baile Átha Cliath: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. (2014) http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/iniuchadh-ar-an-gcumas-datheangach.pdf

‘An Dán Díreach, Carnach, Meánach’ in Ilteangach, Ilseiftiúil, Mac Amhlaigh, L. agus Ó Curnáin, B. (eag.í). Ilteangach, Ilseiftiúil: Féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams, A festschrift in honour of Nicholas Williams, Arlen House. 328–95. (2012)

Lenoach, C., Ó Giollagáin, C. agus Ó Curnáin, B. (eag.í) An Chonair Chaoch: an Mionteangachas sa Dátheangachas, Leabhar Breac, Indreabhán. (2012)

The Irish of Iorras Aithneach, County Galway. Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath. (2007). Imleabhar I, Imleabhar II, Imleabhar III, Imleabhar IV.

Acmhainní ar-líne agus Taifeadtaí:

https://dias.ie/The_Irish_of_Iorras_Aithneach