Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Glór: Cork

The following is the full catalogue of audio in the Cork section of the Glór archive. Where available you can play the audio files themselves and read transcriptions.

1. Caint Scaipthe (Bailte éagsúla sa dúiche, an file Piaras Mac Gearailt, scéal faoin gCúnsailéir)

Cainteoirí : Muiris Paor; Séamas Breatnach; Mícheál Ó Drisceoil; Seán Bateman, Mícheál Breatnach

Transcript

2. Amhrán

Cainteoirí : N’fheadar cé hé ?

3. Amhrán – An té a chífeadh an spéirbhean

Cainteoirí : An t-amhránaí céanna ?

4. Amhrán

Cainteoirí : An t-amhránaí céanna ?

5. Oisín Mac Finn ag filleadh ar Éirinn

Cainteoirí : An t-amhránaí céanna ?

Transcript

6. Saol na háite : obair na feirme, tógáil tithe agus úsáid na meaisíní

Cainteoirí : ?

Transcript

7. Amhrán – Maidin Domhnaigh, ‘s mé dul go h-Eóchaill

Cainteoirí : ??

8. Amhrán – Dátheangach – Fáinne Geal an Lae/Dawning of the Day

Cainteoirí : Beirt amhránaí

9. Amhrán – ?

Cainteoirí : ??

10. Dhá Amhráin ar an mBosca Ceoil

Cainteoirí : ?

11. Amhrán – Is buachaillín fíor-óg mé, go bhfóiridh orm Rí na nGrás,

Cainteoirí : ??

12. Amhrán – ? -From his father’s own hearth a hero went forth

Cainteoirí : ??

13. Seamas Ó Colmáin a’ dísciú na bhFrancach

Cainteoirí : Pádraig Ó Madaoi ó Chúirt Mhic Shéafraidh

Transcript

14. Gadaí

Cainteoirí : Pádraig Ó Madaoi ó Chúirt Mhic Shéafraidh

Transcript

15. Donncha Dubh

Cainteoirí : Pádraig Ó Madaoi ó Chúirt Mhic Shéafraidh

Transcript

16. Eachtraí Farraige

Cainteoirí : Pádraig Ó Madaoi ó Chúirt Mhic Shéafraidh

Transcript

17. Na Tiarnaí sa dúiche

Cainteoirí : Pádraig Ó Madaoi ó Chúirt Mhic Shéafraidh

Transcript

18. Cúrsaí Iascaireachta agus Seanchas na hÁite

Cainteoirí : Pádraig Ó Madaoi ó Chúirt Mhic Shéafraidh

Transcript

19. Cúrsaí Iascaireachta, Cúrsaí Teangan agus Cúrsaí Feirmeoireachta

Cainteoirí : Pádraig Ó Madaoi ó Chúirt Mhic Shéafraidh

Transcript

20. Séamas Ó Colmáin a’ dísciú na bhFrancach

Cainteoirí : Pádraig Ó Madaoi ó Chúirt Mhic Shéafraidh

Transcript

21. Seanchas na hÁite – daoine áitiúla, suíomhanna áitiúla, iascaireacht srl.

Cainteoirí : Séamas Ó Dúgáin ó Chlanna Caoilte

Transcript

22. Seanchas agus Scéalaíocht : Séamas Ó Colmáin ag dísciú na bhFrancach, Donncha Dubh

Cainteoirí : Mícheál de Búrca ó Chlanna Caoilte

Transcript

23. Amhrán – Éistigh liomsa sealadh chun go n-innsead díbh cé cailleadh (insint eile ar an sean-amhrán “Seán Ó Duighir a’ Ghleanna.)

Cainteoirí : Pádraig Ó Donnabháin ó Chlanna Caoilte

24. Comhrá Scaipthe

Cainteoirí : Pádraig Ó Donnabháin ó Chlanna Caoilte

Transcript

25. Amhrán – An Cailín Deas Rua

Cainteoirí : Pádraig Ó Donnabháin ó Chlanna Caoilte

26. Scéalaíocht mar gheall ar ghadaí

Cainteoirí : Pádraig Ó Donnabháin ó Chlanna Caoilte

Transcript

27. Cogadh na nDeachúna i Sciobairín sa bhliain 1833

Cainteoirí : Tomás Ó Seasnáin ón Sciobairín

Transcript

28. Seanchas na mBailte Dúiche : Tadhg na Samhna, O Donovan Rossa, Filí

Cainteoirí : Tomás Ó Seasnáin ón Sciobairín

Transcript

29. Seanchas – feirmeoireacht, meitheal, prátaí srl

Cainteoirí : Tomás Ó Seasnáin ón Sciobairín

Transcript

30. Eachtraí Farraige

Cainteoirí : Pádraig Ó Ríogáin agus Domhnall Ó Gormáin (briseann an máistir scoile Séamus Mac Carthaigh isteach sa chómhrá) ó Bhrú Liath, Cuan Dor.

Transcript

31. Eachtraí ón Dúiche

Cainteoirí : Pádraig Ó Ríogáin agus Domhnall Ó Gormáin (briseann an máistir scoile Séamus Mac Carthaigh isteach sa chómhrá) ó Bhrú Liath, Cuan Dor.

Transcript

32. Dán a chum Cáit Ní Shíocháin

Cainteoirí : Cáit Ní Shíocháin ó Oileán Chléire

Transcript

33. Caint ar a muintir

Cainteoirí : Cáit Ní Shíocháin ó Oileán Chléire

Transcript

34. Dán a chum Cáit Ní Shíocháin

Cainteoirí : Cáit Ní Shíocháin ó Oileán Chléire

Transcript

35. Caint Scaipthe – Saol ar an Oileán (daoine áitiúla, foghlaimeoirí ag teacht chuig an oileán, an aimsir, ainmneacha na néan agus na niasc srl)

Cainteoirí : Cáit Ní Shíocháin ó Oileán Chléire

Transcript

36. Comhrá Scaipthe (Déantús na hIme, Prátaí, Lá Fhéile Chiaráin agus an Tobar Beannaithe)

Cainteoirí : Nóra Ní Shíocháin (Bean Í Dhrisceoil) ó Oileán Chléire

Transcript

37. Iascaireacht

Cainteoirí : Nóra Ní Shíocháin (Bean Í Dhrisceoil) ó Oileán Chléire

Transcript

38. Comhrá Scaipthe : An Ghaeilge srl.

Cainteoirí : Nóra Ní Shíocháin (Bean Í Dhrisceoil) ó Oileán Chléire

Transcript

39. Paidir : Ár nAthair

Cainteoirí : Nóra Ní Shíocháin (Bean Í Dhrisceoil) ó Oileán Chléire

Transcript

40. Taisteal a dhein Nóra i rith a saol

Cainteoirí : Nóra Ní Shíocháin (Bean Í Dhrisceoil) ó Oileán Chléire

Transcript

41. Obair na feirme agus saol ar an oileán

Cainteoirí : Tadhg Ó Siocháin

42. Comhrá Scaipthe – Paidir, Creidimh, Sníomh, Ábhar na hÉadaí, Deantús na hIme, An Clóca srl.

Cainteoirí : Mary Scully ó Bheanntraí

43. Comhrá Scaipthe – Muintir na hÁite, Leigheasanna, Feirmeoireacht

Cainteoirí : Mary Scully Ó Bheanntraí

44. Seanchas faoi Chreach Oileán Baoi

Cainteoirí : Pat Harrington ó Gharinish

45. Amhrán – ?

Cainteoirí : Pat Harrington ó Gharinish

46. Comhrá Scaipthe : Muintir na háite, comhairle don mhac i dtaobh mná le posadh, aithris dáin – cailín na gruaige doinne agus ceann eile

Cainteoirí : Siobhán Bean Í Dhuinnín ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

47. Eoin Rua agus an cailín a chonaic sé fé sholas na splince

Cainteoirí : Pádraig Ó Loingsigh ó Bhaile Bhuirne

48. Eoin Rua agus an tAingeal ag dul amú

Cainteoirí : Mícheál Ó Duinnín ó Bhaile Bhuirne

49. Eoin Rua agus Droum a’ Gharraí

Cainteoirí : Mícheál Ó Duinnín ó Bhaile Bhuirne

50. Eoin Rua agus an fear pósta a dhein muintearas le cailín

Cainteoirí : Pádraig Ó Loingsigh ó Bhaile Bhuirne

51. Comhrá Scaipthe – Paidreacha, An Púca

Cainteoirí : Pádraig Ó Loingsigh agus Mícheál Ó Duinnín ó Bhaile Bhuirne

52. An Dá Iarlais

Cainteoirí : Mícheál Ó Duinnín ó Bhaile Bhuirne

53. An Buachaill Breoite

Cainteoirí : Mícheál Ó Duinnín ó Bhaile Bhuirne

54. Scéalaíocht

Cainteoirí : Mícheál Ó Duinnín ó Bhaile Bhuirne

55. Amhrán agus comhrá

Cainteoirí : Mícheál Ó Duinnín ó Bhaile Bhuirne

56. Scéalaíocht

Cainteoirí : Iníon do “Shiobhán an tSagairt”

57. Comhairle don mhac i dtaobh mná le posadh

Cainteoirí : Iníon do “Shiobhán an tSagairt”

58. Paidir do chrú na mbó

Cainteoirí : Iníon do “Shiobhán an tSagairt”

59. Olann- sníomh

Cainteoirí : Iníon do “Shiobhán an tSagairt”

60. An fáth gur tugadh “Siobhán an tSagairt” ar a máthair

Cainteoirí : Iníon do “Shiobhán an tSagairt”

61. Na prátaí

Cainteoirí : Iníon do “Shiobhán an tSagairt”

62. An fear ag cur aoiligh

Cainteoirí : Iníon do “Shiobhán an tSagairt”

63. Turas Naomh Gobnatan

Cainteoirí : Iníon do “Shiobhán an tSagairt”

64. Na Saighdiúrí ag teacht go mBaile Bhúirne

Cainteoirí : Iníon do “Shiobhán an tSagairt”

65. Leigheas ar an dTriuch agus Piseog i dtaobh na mbó bainne

Cainteoirí : Iníon do “Shiobhán an tSagairt”

66. Scéalaíocht mar gheall ar an nGadaí Dubh

Cainteoirí : Diarmaid A’ Coitir ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

67. Eoin Rua agus an fear pósta a dhein muintearas le cailín

Cainteoirí : Diarmaid A’ Coitir ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

68. Scéal Fiannaíochta

Cainteoirí : Diarmaid A’ Coitir ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

69. Naomh Pádraig agus an Pota Phádraig

Cainteoirí : Diarmaid A’ Coitir ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

70. Scéal Fiannaíochta – Cónán Maol agus an tAlbanach

Cainteoirí : Diarmaid A’ Coitir ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

71. Eoin Rua agus Cathaoir Ó Cába

Cainteoirí : Diarmaid A’ Coitir ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

72. Scéal faoi Déan Swift

Cainteoirí : Diarmaid A’ Coitir ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

73. Scéal an Mhairnéalaigh

Cainteoirí : Diarmaid A’ Coitir ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh

74. Sníomh na hOlna agus Traidisiúin an tSeanshaol (torraimh fadó srl)

Cainteoirí : Nel Tom Bean Í Riordáin ó Bhaile Bhúirne

75. Díshealbhú a mhuintire

Cainteoirí : Conchúir Ó Buachalla ó Bhaile Bhúirne

76. Amhrán- ?

Cainteoirí : Conchúir Ó Buachalla ó Bhaile Bhúirne

77. Lá Cruinnithe an toghcháin

Cainteoirí : Conchúir Ó Buachalla ó Bhaile Bhúirne

78. Ainmneacha na mBeithíoch

Cainteoirí : Conchúir Ó Buachalla ó Bhaile Bhúirne

79. John the Bull agus an tSochraid

Cainteoirí : Mícheál Ó Laoghaire ó Bhaile Bhúirne

80. Fáil an uisce ón dtobar agus paidir i leith anam na marbh

Cainteoirí : Mícheál Ó Laoghaire ó Bhaile Bhúirne

81. Dán – Diarmaid na Bolgaoi

Cainteoirí : Pat Keohane ó Bheanntraí

82. Eamonn de Bhál

Cainteoirí : Pat Keohane ó Bheanntraí

83. Na Faoitigh ag teacht go paróiste Beanntraí

Cainteoirí : Pat Keohane ó Bheanntraí

84. Seanchas i dtaobh Ard na mBráthar agus Conradh na Talún

Cainteoirí : Pat Keohane ó Bheanntraí

85. Seanchas ar a muintir agus ar an gceantar

Cainteoirí : Mary Scully ó Bheanntraí

86. Scéalaíocht

Cainteoirí : Mícheál Ó Donnchú ó Bhaile Bhúirne

87. Comhrá Scaipthe – Scéalaíocht ar dhaoine agus eachtraí áitiúla

Cainteoirí : Mícheál Ó Donnchú ó Bhaile Bhúirne