DIAS Headquarters, 10 Burlington Road - D04C932 contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Dr Clodagh Downey

guthán: +353 1 6140161 postas leictreonach: clodagh@celt.dias.ie Taighde Teanga agus litríocht na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, filíocht na Meán-Ghaeilge. Ag obair faoi láthair ar eagrán agus staidéar ar gach ar chum Cúán úa Lothcháin. Foilseacháin Altanna ‘Intertextuality in… Read More

Dr Roisin McLaughlin

phone: +353 1 6140180 e-mail: rmcl@celt.dias.ie Research Interests Research interests include Early Irish satire, Early Irish metrics and Auraicept na nÉces. At present working on an edition of Mittelirische Verslehren III and an edition of In Lebor Ollaman…. Read More

Dr Roisin McLaughlin

guthán: +353 1 6140180 postas leictreonach: rmcl@celt.dias.ie Taighde Research interests include Early Irish satire, Early Irish metrics and Auraicept na nÉces. At present working on an edition of Mittelirische Verslehren III and an edition of In Lebor Ollaman…. Read More

Professor Pádraig Ó Macháin

phone: +353-1-6140177 e-mail: pmachain@celt.dias.ie Research Interests Irish manuscripts and manuscript traditions; verse in Irish 1200-1900; rural unrest in Ireland in the early 19th century; literary history of Co. Waterford; history and tradition in Ossory. Director of Irish Script… Read More

An tOllamh Pádraig Ó Macháin

guthán: +353-1-6140177 postas leictreonach: pmachain@celt.dias.ie Taighde Lámhscríbhinní na Gaeilge agus traidisiúin na lámhscríbhinní sin; filíocht na Gaeilge 1200-1900; foréigean fén dtuath in Éirinn sa luath19ú haois; stair litríocht na nDéise; stair agus seanchas in Osraí. Stiúrthóir Irish Script… Read More

Professor Malachy McKenna

phone: +353-1-6140176 e-mail: mmckenna@celt.dias.ie Research Interests Dialectology (synchronic and diachronic) Publications Books A handbook of modern spoken Breton (Tübingen 1988) (ed.) Roparz Hemon: kouioù & hengoun lennegel ar Brezhoneg. Cuimhní cinn agus stair liteartha na Briotáinise (Dublin 1996)… Read More

An tOllamh Malachy McKenna

guthán: +353-1-6140176 postas leictreonach: mmckenna@celt.dias.ie Taighde Canúineolaíocht (sioncrónach agus diacrónach) Foilseacháin Leabhair A handbook of modern spoken Breton (Tübingen 1988) (ed.) Roparz Hemon: kouioù & hengoun lennegel ar Brezhoneg. Cuimhní cinn agus stair liteartha na Briotáinise (Dublin 1996)… Read More

Cúlra

Sa mbliain 1940 is ea a bunaíodh Scoil an Léinn Cheiltigh. San Acht um Institiúid Ard-Leighinn na bliana sin fógraíodh an bonn a bheadh faoi dhá scoil na hInstitiúide: Scoil an Léinn Cheiltigh agus Scoil na Fisice Teoraicí…. Read More

Foireann agus Scoláirí

Ollamh Sinsearacha Liam Breatnach (Stiúrthóir) Ollamh Barry Lewis Ollúna Cúnta Aoibheann Nic Dhonnchadha Michelle O Riordan (Publications Officer) Ollamh emeritus Pádraig A. Breatnach Fergus KellyMáirtín Ó Murchú Leabhareolaí Alexandre Guilarte Canúneolaí Brian Ó Curnáin Comhaltaí Uí Aimhirgín Gordon… Read More